Akraboot Netherlands respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek via deze website aan ons worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van deze persoonsgegevens vindt louter plaats indien deze in het verlengde liggen van de ondernemingsdoelstellingen van Akraboot Netherlands. Gegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden verstrekt worden.

Uw gegevens
De door u vrijwillig beschikbaar gestelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel van de ter beschikkingstelling en mogelijk voor een nieuwsbrief. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Indien juridische bepalingen ons voorschrijven uw gegevens ter beschikking te stellen zijn wij hier aan gehouden. Akraboot Netherlands heeft alles in het werk gesteld om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.